Natuurontwikkelingswerken

In sommige gevallen heeft de natuur een helpende hand nodig. Met behulp van machines wordt zo op een gepaste en gecontroleerde manier noodzakelijke landschapsingrepen uitgevoerd.


  • aanleg en ruimen van vijvers en grachten
  • aanleg van vennen en poelen, waterpartijen,...
  • herstel van vennen en poelen
  • afplaggen van heide en vennen

Bij plagwerkzaamheden is nauwkeurigheid van belang, net zoals het respecteren van glooiingen en niveauverschillen in het eigenlijke landschap. Al deze werken voeren wij uit met aangepaste machines.

Een lage bodemdruk bij  natuurontwikkelingswerken is aangewezen om zo de structuur van de bodem niet te kwetsen.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x