Uw gazon onderhouden

Wij geven graag enkele belangrijke aandachtspunten mee voor een goed onderhoud van uw gazon. De printvriendelijke versie kan u hier downloaden.

maaien

Maaien is een belangrijk onderdeel om een stralend gazon te bekomen. In de groeiperiode tussen april en oktober is 1 à 2 keer maaien per week aan te raden. Voor en na de groeiperiode is 1 keer voldoende. Tijdens extreme hitte of wintermaanden is maaien af te raden.  Zorg daarnaast voor scherpe messen op uw maaimachine. Jaarlijks scherpen is een noodzaak. De hoogte van het maaien is weersafhankelijk.  Tijdens de groeiperiode is een minimum van 3,5cm een ideale hoogte. Maar daarbij moet regelmatig gemaaid worden. Vuistregel is: maai niet meer dan 1/3 van de totale graspriet weg. (bv: 6cm lang gras ->  max 2cm afmaaien -> maaihoogte is 4cm)

bemesten 

Gras verliest bij het maaien steeds een deel van de plant en een deel van zijn voeding. Mesten is bijgevolg een noodzakelijk onderdeel van een mooi grasperk. Mest bij voorkeur met traagwerkende of organische gazonmeststof. Bij snelwerkzame meststoffen is er meer kans dat een groot deel van de voeding uitspoelt naar het grondwater en de planten dus niet bereikt. Mest bij voorkeur de eerste maal na de eerste maaibeurt in het voorjaar en stop met bemesten tijdens september.  Gooi liever meerdere malen kleine hoeveelheden meststoffen met een tussentijd  van 8 weken. Zo ondervindt het gras geen groeipieken en is deze minder vatbaar voor ziektes en plagen. 

De juiste meststof voor elke bepaalde periode van het jaar kan u bij uw vakhandel bekomen.


beregenen

Uw gazon water geven is alleen nodig bij lange droge periodes. Bij regelmatige beregening wordt de gazon minder goed geworteld en sneller vatbaar voor droogte en ziektes. Bij voorkeur is 1 maal per week veel beregenen beter dan elke dag een beetje.

winterklaar maken

Van eind september tot ongeveer half november kan uw grasperk best voorbereid worden op de komende wintermaanden. Ruim maai- en bladafval op zodat licht en lucht de gazon kunnen bereiken. Maai de laatste maal op een gemiddelde maaihoogte. 

Tracht in erg natte periode of tijdens sneeuwval het gras niet te betreden.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x